LID WORDEN:

  Geslacht: *

  Geboortedatum: *

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Geslacht:

  Geboortedatum:

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Geslacht:

  Geboortedatum:

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Geslacht:

  Geboortedatum:

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Geslacht:

  Geboortedatum:

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Geslacht:

  Geboortedatum:

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via: secretariaat@ccdelepkes.nl

  Ondergetekende verleent hierbij, tot schriftelijke wederopzeggin,machtiging aan CC de Lepkes om van zijn/haar hieronder genoemde IBAN nummer bedragen af te schrijven wegens contributie.

  gegevens:

  Geboortedatum *

  *

  Ondergetekende verklaart zich akkoord met de hierboven vermelde incasso en tevens bevestigt een exemplaar van het huishoudelijk reglement te hebben ontvangen en zich, met alle overige deelnemers vermeld op deze inschrijving, met de inhoud daarvan te verenigen inclusief het Privacy Beleid van CC de Lepkes welke te vinden is op de website.

  Datum van vandaag *